Prop. 110 L (2020–2021)

Endringer i plan- og bygningsloven (hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Departementet foreslår å innføre en hjemmel for forskrift om inndeling av campingplasser i parseller og etablering av branngater. Formålet med krav om parsellinndeling og etablering av branngater på campingplasser er å ivareta hensynet til forsvarlig brannsikkerhet, hindre brannspredning og sikre tilgang for brannvesenet og andre nødetater.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget