Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Vil kreve klimagassregnskap for bygg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen vil redusere klimaavtrykket fra bygg. – Vi foreslår å innføre krav om klimaregnskap for alle nye boligblokker og yrkesbygg. På den måten får vi dokumentert, synliggjort og forhåpentligvis kuttet utslippene, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Energikravene til bygg er strenge i Norge. Nye bygg skal være både energieffektive og ha fornybar energiforsyning. Nå foreslår regjeringen også å innføre krav om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg i byggteknisk forskrift (TEK17). Forslaget sendes på høring i dag.

Høy ressursbruk gjør at bygg- og anleggsnæringen genererer store mengder klimagassutslipp og avfall. Næringen står for rundt 15 prosent av Norges klimagassutslipp. Byggsektoren bidrar til utslipp gjennom blant annet produksjon og transport av byggevarer, og er også den største enkeltkilden til avfall i Norge.

 Klimagassregnskap legger grunnlaget for å senere kunne innføre treffsikre og effektive krav til utslippsnivå.

— Når utbyggere nå må føre klimagassregnskap, vil vi få verdifull informasjon om utslippene fra byggsektoren som vil gjøre det mulig for oss å stille enda mer treffsikre krav til utslippskutt i fremtiden, sier Astrup.

Regjeringen foreslår også at boligblokker og yrkesbygg hvor man kan dokumentere bruk av materialer med klimagassutslipp under et gitt nivå, får større fleksibilitet til å oppfylle de øvrige energikravene i TEK. Dette kan gi reduserte byggekostnader og stimulere til at flere velger å redusere klimagassutslippene. For å legge til rette for bedre ressursutnyttelse gjennom ombruk og materialgjenvinning foreslår regjeringen også et krav om at byggverk skal bygges slik at de er tilrettelagt for senere demontering.

Høringsforslaget omfatter i tillegg flere endringer for å forenkle og presisere energikravene i byggteknisk forskrift og endringer i kravene knyttet til ytre miljø.

Les mer om høringsforslaget på DiBKs nettsider.

Spørsmål fra presse kan rettes til ke@kmd.dep.no eller på telefon 22 24 25 00.