Historisk arkiv

Teknologihovedstaden må vise vei

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

IT er ikke og kan ikke være en utgift på lik linje med andre budsjettposter. IT er investeringer vi gjør for å få mer tilbake. Det handler for eksempel om å fjerne unødig administrasjon og kostnader slik at vi kan bruke mer tid og ressurser på de viktige oppgavene, skriver kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i Digi.no, 2. november 2016.

Vi blir flere eldre. Oljeinntektene faller. Kravet om at vi jobber smartere øker. I dag samler Trondheim de kloke hodene som skal hjelpe oss inn i denne fremtiden.

Med forsknings- og innovasjonslokomotivene NTNU og Sintef trygt plassert her er det ikke uten grunn at Trondheim kaller seg selv Teknologihovedstaden.

I disse dager feires også et jubileum. For tiende gang arrangeres Nokios-konferansen. Der møtes forskere, leverandører, offentlig ansatte og andre IKT-engasjerte med noen tydelige mål for øye: Hvordan påvirker teknologien oss? Hvordan kan den fornye og forbedre oss? Hvordan kan den trygge velferden i fremtiden?

Når den tiende Nokios-konferansen åpner i dag kan vi slå fast at møteplassen er viktigere enn noen gang. Konferansen ble startet av NTNU i 2007, og er en av de viktigste møteplassene for å vise vei inn i en digital fremtid.

For å opprettholde dagens velferdsnivå må offentlig sektor jobbe på nye måter og bruke ressursene smartere. Nye teknologier er en nøkkel i fornyingen og forbedringen av offentlig sektor, men gevinstene kommer ikke av seg selv.

Må frigjøre ressurser

Jeg har lest utallige prosjektforslag med anslag på hvor mye vi skal spare på ulike IT-prosjekter i offentlig sektor. Intensjonene er ofte gode, men rapporter viser at staten ikke er flink nok til å få gevinster av IT-investeringene.

La det være klart: IT er ikke og kan ikke være en utgift på lik linje med andre budsjettposter. IT er investeringer vi gjør for å få mer tilbake. Det handler for eksempel om å fjerne unødig administrasjon og kostnader slik at vi kan bruke mer tid og ressurser på de viktige oppgavene.

Den sikre digitale postkassen er på plass, og alle innbyggere og statlige etater kan bruke den. Derfor får statlige etater kutt i porto-bevilgningene på 200 millioner kroner neste år. De har ikke lenger samme portoutgifter når innbyggerne bruker digital postkasse. Da kan staten flytte penger fra kjøp av frimerker til skole, helse og mer politi.

Men for at forenklingene og innsparingene skal komme innbyggerne til gode må ledere i offentlig sektor hente ut gevinster av egne prosjekter. 

Innbyggerne i sentrum

Årets jubileumskonferanse tar opp hvordan teknologien vil påvirke hvordan offentlige tjenester tilbys i fremtiden.

Politikken gir noen rammer og vår digitale agenda er klar: Brukernes behov er det viktigste når vi utvikler nye tjenester. Vi skal styrke innsatsen for at folk i minst mulig grad skal behøve å søke om noe de har rett på, men at sakene behandles automatisk. Et eksempel er frikort for helsetjenester hvor beløpene registreres automatisk og du får frikort når du når grensen for egenandeler.

Slike tjenester vil vi ha mer av. Derfor satser vi på elektronisk helsekort til gravide. Dagens helsekort skrives for hånd, og gravide må ta det med på alle møter med helsetjenesten. Med elektronisk helsekort registreres alle konsultasjoner elektronisk.

I 2017 starter vi arbeidet med å lage en nasjonal digital fellestjeneste for byggesaker. Hvert år behandles i underkant av 100 000 byggesøknader i kommunene. Fire av ti søknader inneholder i dag feil og må sendes inn på nytt. Den nye tjenesten vil gi flere korrekte byggesøknader, økt likebehandling og høyere effektivitet i kommunenes saksbehandling.

Maskinene kommer

Nokios-konferansen ser enda lenger frem. Maskiner og roboter med såkalt kunstig intelligens er ikke lenger science fiction. NTNU i Trondheim er i ferd med å bygge opp mye kunnskap om disse nye teknologiene. Hvordan kan vi utnytte robotteknologien til å skape bedre tjenester og en mer effektiv offentlig sektor?

Teknologiutviklingen byr på uante muligheter og Norge har gode forutsetninger for å lykkes. Offentlige digitale tjenester er blant de fremste i verden. Vi har teknologimiljøer som ligger langt fremme internasjonalt og innbyggere som er gode på teknologi.

Skal vi utnytte fortrinnene må vi være bevisste på hvordan vi kan bruke IKT og digitalisering til å løse oppgaver bedre og grønnere, slippe fri skaperkraft og skape verdier. Når teknologiutviklingen går raskt blir møteplasser som Nokios desto viktigere. Gode ideer oppstår ikke i et vakuum. Forskere, leverandører og stat og kommuner må dele kunnskap og erfaringer. Vi trenger dette samspillet for fornye og forbedre offentlig sektor, skape bedre tjenester og en bærekraftig velferdsstat.