Forsiden

Historisk arkiv

Seminar om arbeidet med stortingsmelding om tros- og livssynspolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturminister Linda Hofstad Helleland inviterte til oppstartsseminar for arbeidet med en stortingsmelding om en helhetlig tros- og livssynspolitikk 12. september 2016 på Nasjonalbiblioteket: "Hvilke utfordringer og forventninger har vi?"

Seminaret var fulltegnet og vel 120 personer fra tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, departementer og privatpersoner deltok.

Det kom mange gode innspill som departementet vil ta med seg videre i arbeidet med en helhetlig tros- og livssynspolitikk. 

#samfunnogtro

Se opptak fra seminaret:

Nett-tv Stortingsmelding om tros- og livssynspolitikk - hvilke utfordringer og forventninger har vi?

Se sendingen her

Se sendingen her

Kulturminister Hofstad Helleland og utvalgsleder Stålsett i samtale før konferansen startet.
Kulturminister Linda Hofstad Helleland og utvalgsleder Sturla J. Stålsett Foto: Andreas Bjørklund/Kulturdepartementet
Oversiktsbilde over salen, med kulturministeren ved talestolen og publikum i salen.
Foto: Andreas Bjørklund/Kulturdepartementet

Program:

09.45     Kaffe og te

10.00     Åpning ved kulturminister Linda Hofstad Helleland
               Ingrid Vad Nilsen orienterer om KUDs utredningsarbeid 

10.15     Det livssynsåpne samfunn, utvalgsleder Sturla J. Stålsett

10.45     Stortingsmelding om en helhetlig tros- og livssynspolitikk – hvorfor var dette viktig nå?, Sveinung Rotevatn (V)

10.55     Fra anerkjennelse av mangfold til forventninger om en helhetlig politikk, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) ved leder Ingrid Joys

11.05     Den norske kirke – fra statskirke til trossamfunn og folkekirke – hva nå? Kristin Gunleiksrud Raaum, leder Kirkerådet

11.15     Samtale

11.45     Lunsj

12.30     Integreringspolitikk og tros- og livssynspolitikk – hvilke hensyn gjør seg gjeldende? Jan-Paul Brekke, Institutt for samfunnsforskning (ISF)

13.00     Utfordringer og forventninger til en helhetlig tros- og livssynspolitikk

Innspill fra:

  • Linda Noor, Minotenk 
  • Sumeet Patpatia Singh, leder for Den norske turbandagen og Unge Sikher 
  • Ingvill Thorson Plesner, Norsk senter for menneskerettigheter 
  • Shoaib Sultan, samfunnsdebattant og rådgiver, Antirasistisk senter
  • Bård Vegar Solhjell, leder av Agenda-utvalg for bedre integrering og S

14.00     Pause

14.15     Samtale

14.55     Oppsummering

15.00     Slutt