Historisk arkiv

Oselvarbåten skrevet inn på UNESCOs register over gode vernepraksiser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Innskrivingen fant sted under møtet i UNESCOs mellomstatlige komité for immateriell kulturarv i Addis Abeba i dag, 1. desember. - Jeg gratulerer Oselvarverkstaden med at oselvarbåten nå er blitt skrevet inn på UNESCOs register over gode vernepraksiser, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Tre båter. 1700 års båthistorie der Oselvaren møter forgjengerne sine. Halsnøybåten (båtfunn fra ca. 300 e. Kr.), i midten Gokstadfæringen (båtfunn fra ca. 900 e. Kr, funnet sammen med Gokstadskipet) og lengst bort en Oselvarfæring bygget i 2002.
1700 års båthistorie der Oselvaren møter forgjengerne sine. Halsnøybåten (båtfunn fra ca. 300 e. Kr.), i midten Gokstadfæringen (båtfunn fra ca. 900 e. Kr, funnet sammen med Gokstadskipet) og lengst bort en Oselvarfæring bygget i 2002. Foto: Kjell Magnus Økland

- Det er et trangt nåløye å bli skrevet inn på dette registeret. Dette innebærer internasjonal anerkjennelse av Oselvarverkstadens langsiktige og grundige arbeid med å videreføre gamle håndverkstradisjoner gjennom kontinuerlig bruk og kompetansedeling, sier Helleland.

Oselvar er en klinkbygd båttype som har vært utbredt i Hordaland. Oselvarverkstaden i Os og miljøet rundt har jobbet kontinuerlig og langsiktig med å holde håndverkstradisjonene i live, og dette arbeidet løftes nå som et eksempel til internasjonal etterfølgelse av UNESCO. Registret over gode vernepraksiser for immateriell kulturarv er ett av virkemidlene under UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.

- Registret over gode vernepraksiser for immateriell kulturarv er et lite brukt virkemiddel, og det er positivt at vi nå har fått et norsk bidrag til dette, sier kulturministeren.

I Norge er det Norsk kulturråd som arbeider med implementeringen av denne konvensjonen. Les mer om immateriell kulturarv hos Norsk kulturråd