Historisk arkiv

Seminar om "Den norske idrettsmodellen i ei ny tid"

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kulturdepartementet

Onsdag 12. oktober 2016 vil Strategiutvalet for idrett, nedsett av Kulturdepartementet, halde eit seminar om "Den norske idrettsmodellen i ei ny tid".

Noverande og tidlegare idrettsleiarar, samt media er invitert for å diskutere styrkar og utfordringar ved dagens idrettsmodell. Seminaret er ikkje ope for publikum, men vil bli overført direkte her på regjeringa.no.

Kl. 1200-1500, onsdag 12. oktober 2016.

Pressekontakt: Utvalsleiar Jan Åge Fjørtoft

Nett-tv Den norske idrettsmodellen i en ny tid

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her