Historisk arkiv

Nyheter

Kulturpolitikk for en ny tid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet inviterte til oppstartskonferanse for arbeidet med kulturmeldingen 3. mai 2017. Se opptak fra konferansen!

Nett-tv Kulturpolitikk for en ny tid

Se sendingen her

Se sendingen her

Program

Når: 3. mai 2017 fra kl. 09:30
Hvor: Det Norske Teatret, Kristian IV gate 8, Oslo
Ordstyrer: Erik Aasheim 

#kulturmelding

09:30 Registrering og kaffe
10:00 Kunstnerisk innslag
Mette Henriette
10:10 Velkommen
Erik Aasheim, møteleder
10:15 Åpning
Linda Hofstad Helleland, kulturminister
10:25 Unge framtidstanker 1
Jeroshan Alexander, musiker og gründer med bakgrunn fra UKM
10:30 Norge i 2040
Eirik Newth, astrofysiker og forfatter
11:00 Hvilken fremtid planlegger vi for?
Anne-Britt Gran, professor på Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Creative Industries
11:25 Panelsamtale:
Næringslivet som kulturaktør
- Nicolai Tangen, fondsforvalter og kunstsamler
- Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge
- Pia Myrvold, kunstner
- Andre Støylen, styreleder i Sparebankstiftelsen 
11:50 Hellre Rambo än Rimbaud - eller?
Mustafa Can, svensk-kurdisk journalist, forfatter og dramatiker
12:15 Lunsj
13:00 Kunstnerisk innslag
Det Multinorske
13:10 Norsk suksess på en global arena - hva vi kan lære av Skam
Håkon Moslet, redaksjonssjef i NRK P3
13:25 Perspectives from the UK
John Newbigin, Chairman of Creative England
13:40 Unge framtidstanker 2
Fredrik Vaaheim, generalsekretær i KANDU og tidligere leder for Hyperion
13:50 Hva kulturen er til for
- Tone Hansen, leder i Norsk kulturråd
- Kristin Danielsen, direktør i Norsk kulturråd
14:10 Panelsamtale:
Kulturpolitikk for hele landet
- Maria Utsi, direktør for Festspillene i Nord-Norge
- Karen Espelund, fylkesdirektør for regional utvikling i Sør-Trøndelag fylkeskommune
- Rolf Cato Raade, direktør i Stormen Konserthus
- Bernt Bauge, administrerende direktør i Bergen Filharmoniske Orkester
14:30 Hva kulturen kan oppnå gjennom samarbeid
Audhild Dahlstrøm, daglig leder for Artica Svalbard
14:40 Unge framtidstanker 3
Jeaninne Masika Lukusa, poet, forteller og spoken word-artist
14:50 Med fortid og nåtid inn i fremtiden
Aslak Sira Myhre, nasjonalbibliotekar
15:10 Panelsamtale:
Tenketankenes kulturmelding
- Kaia Storvik, Agenda
- Ingebjørg Sofie Larsen, Minerva
- Linda Noor, Minotenk
- Filip Rygg, Skaperkraft
15:30 Avslutning
15:40-
17:00
Musikk og mingling i foajeen

 

Bakgrunn

Regjeringen har satt i gang arbeidet med en kulturmelding – den første kulturmeldingen på 14 år. Meldingen skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer. Arbeidet skal favne bredt innenfor Kulturdepartementets ansvarsområder og se på kulturpolitiske konsekvenser av blant annet teknologisk utvikling, globalisering, demografiske endringer, samfunnsøkonomiske realiteter og nye forvaltningsstrukturer. Meldingen skal trekke opp målene for fremtidens nasjonale kulturpolitikk, og det vil blant annet bli viktig å vurdere hva som skal være statens rolle sett i forhold til de andre forvaltningsnivåene.

Kulturdepartementets ambisjon med denne konferansen er å bidra til å sette i gang en bred samtale og debatt om fremtidens kulturpolitikk. Vi inviterer meningsbærere og foredragsholdere både innenfra og utenfra kultursektoren, fra både inn- og utland, som ser med ulike blikk på kulturpolitikken og utfordrer til debatt. Dette er altså ikke en innspillskonferanse i tradisjonell forstand. Det vil bli gitt anledning til å komme med innspill senere i prosessen frem mot planlagt behandling av kulturmeldingen i Stortinget våren 2019.