Historisk arkiv

Invitasjon til innspillsseminar om kulturforskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Hvordan kan kulturforskning bidra i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning? Hva er kulturforskningens muligheter for internasjonalt samarbeid?

Tid: 6. september 2017, kl. 10.00-13.00.
Sted: Filmens Hus, Oslo 

Seminaret ble også strømmet direkte her på regjeringen.no

Nett-tv Innspillsseminar om kulturforskning

Se sendingen her

Se sendingen her

Regjeringen la høsten 2014 fram langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Planen skal rulleres hvert fjerde år. Kunnskapsdepartementet har startet opp arbeidet med å revidere planen. I den forbindelse arrangerer Kulturdepartementet et innspillsseminar onsdag 6. september i Oslo. 

Forskere, forskningsinstitusjoner og brukere av FoU inviteres til å dele sine synspunkter på hvordan kulturforskningen kan bidra i langtidsplanen.  

 

Program:                            

09:30–10:00 Kaffe, croissant og mingling

10.00–10:10 Åpning ved statssekretær Bård Folke Fredriksen

10:10–10:30 Seminarinnlegg: «Når det snakkes om klima – et språkvitenskapelig perspektiv» v/Professor Kjersti Fløttum v/Institutt for fremmedspråk ved UiB

10:30–11.30 Panel 1: «Hvordan kan kulturforsking bidra i langtidsplanen?»

Innspill og spørsmål fra salen

11:30–12:00 Pause med kaffe og croissant

12:00–12:50 Panel 2: «Hva er kulturforskingens muligheter for internasjonale samarbeid?»

Innspill og spørsmål fra salen

12:50–13:00 Oppsummering

Paneldeltakerne:

  • Bernard Enjolas, forsker ved Institutt for samfunnsforskning
  • Øydis Hagen, rådgiver i Norges forskningsråd
  • Ole Marius Hylland, forsker ved Telemarksforsking
  • Herdis Hølleland, forsker ved Norsk Institutt for kulturminneforskning
  • Hege Stensrud Høsøien, direktør for fag og forskning i Nasjonalbiblioteket
  • Liv Ingeborg Lied, professor ved Menighetsfakultetet i Oslo
  • Hallvard Moe, professor ved Universitetet i Bergen
  • Erling S. Sandmo, professor ved Universitetet i Oslo
  • Vilde Schanke Sundet, postdoktor i film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Ordstyrer for panel 1 er Johannes Waage Løvhaug, spesialrådgiver i Norges forskningsråd.

Ordstyrer for panel 2 er Pål Sørgaard, avdelingsdirektør i forskningsavdelingen i Kunnskapsdepartementet.