Historisk arkiv

Ny kulturmelding

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturminister Linda Hofstad Helleland har satt i gang arbeidet med en helhetlig gjennomgang av kulturfeltet. Resultatet vil bli den første kulturmeldingen på 14 år.

- Det er behov for en ny kulturmelding som kan danne grunnlaget for en mer overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer. Vi trenger mer kunnskap og faglig forankring for å kunne utforme god, langsiktig politikk, noe en kulturmelding kan bidra til, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Kulturmeldingen skal favne bredt innenfor Kulturdepartementets ansvarsområder. Kunstfeltene, bibliotek, spill, film, arkiv, museum og frivillig kulturliv. Meldingen skal se på kulturpolitiske konsekvenser av blant annet teknologisk utvikling, globalisering, demografiske endringer, samfunnsøkonomiske realiteter og nye forvaltningsstrukturer.

Det vil særlig bli viktig å se på hvordan globaliseringen og utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologien påvirker dagens og framtidens kulturbrukere.

Meldingen skal inneholde mål for framtidens nasjonale kulturpolitikk. Det vil blant annet være viktig å få avklart hva som skal være statens rolle framover sett i forhold til de øvrige forvaltningsnivåene.

Arbeidet med en kulturmelding vil være omfattende og må i stor grad gjøres i samhandling med sektoren og med de andre forvaltningsnivåene som har delansvar for den nasjonale kulturpolitikken i Norge.

3. mai vil Kulturdepartementet invitere til en oppstartskonferanse, hvor også aktører utenfor feltet vil bli invitert. Mer informasjon om dette og arbeidet med meldingen vil bli lagt ut på regjeringen.no om kort tid.