Historisk arkiv

Christine Hamnen ny leder for medieavdelingen i Kulturdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Christine Hamnen har siden 2014 vært ekspedisjonssjef og leder av departementets kunst- og museumsavdeling. Hun er utdannet jurist og arbeidet i advokatbransjen før hun ble ansatt i Kulturdepartementet i 2005.

Hamnen tiltrer stillingen som leder av medieavdelingen 1. januar 2019. Hun vil med dette få ansvar blant annet for departementets etatsstyring av Lotteri- og stiftelsestilsynet, Medietilsynet og Norsk filminstitutt og for eierstyringen av Filmparken AS, Norsk rikskringkasting AS og Norsk Tipping AS.