Historisk arkiv

Menneskerettspris til journalistene i Tysfjord-saken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementets menneskerettspris for 2018 går til journalistene som avdekket mangeårige seksuelle overgrep i Tysfjord kommune. Prisen deles ut hvert annet år til journalister som i særlig grad har satt søkelyset på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge.

Gruppebilde med kulturministeren og de fire vinnerne av prisen.
F.v.: Kulturminister Trine Skei Grande, Eirik Linaker Berglund, Harald Amdal, Thor Harald Henriksen og Kenneth Hætta. Foto: Linda Terese Liv Rosenberg / Kulturdepartementet

-  Den beste journalistikken er med på å avdekke maktstrukturer og stille spørsmål for de stemmeløse. Gode journalister som tør å stille de riktige spørsmålene, og som evner å formidle nyhetene på en måte som gjør at vi kan forstå. Denne prisen er med på å anerkjenne slik journalistikk, sier kulturminister Trine Skei Grande.

I 2016 fortalte elleve kvinner og menn i VG om at de var blitt utsatt for seksuelle overgrep i kommunen. Oppslaget i VG førte til at det ble satt i gang en politietterforskning, og etter halvannet år hadde politiet avdekket 151 overgrepssaker med til sammen 82 fornærmede og 92 mistenkte personer. 40 saker omhandlet seksuell omgang med barn under 14 år.

Juryen mener saken har bidratt til å bryte en taushetskultur i det samiske miljøet, og til å få på plass framoverskuende og trygghetsskapende tiltak som involverer statlige, kommunale og samiske myndigheter og miljøer.

Menneskerettsprisen tildeles journalistene Harald Amdal, Eirik Linaker Berglund, Thor Harald Henriksen og Kenneth Hætta.

Prisen er totalt på 100 000 kroner og et litografi av kunstneren Håkon Bleken. Prisen ble delt ut av statsråd Trine Skei Grande under Redaktørforeningens høstmøte mandag 5. november.

JURYBEGRUNNELSE

Årets vinner skiller seg klart ut. Saken får frem statens ansvar for å beskytte folks fysiske og psykiske integritet.

Barns rettigheter og deres behov for beskyttelse har stått sentralt, sammen med retten til helsevern.

Men saken omhandler også religionsfrihet, minoriteters rettigheter og beskyttelse mot overgrep utført av sårbare mot andre sårbare.

Det er Tysfjordsaken årets pris knytter seg til. Og særlig ønsker juryen å trekke frem følgende forhold:

1) Det ene er at denne typen undersøkende journalistikk er ressurskrevende

2) Den andre er at journalistene måtte opparbeide seg tillit hos enkeltmennesker og i det samiske miljøet.

3) Det tredje, som henger sammen med tillit, er nærhet.

Det å forstå konteksten – miljøet, menneskene, kulturen, tradisjonene – har vært avgjørende.

4) Det fjerde særpreget er samspillet i denne saken mellom forskning og journalistikk.

5) Det femte særpreget er at saken har bidratt til å bryte en taushetskultur i det samiske miljøet, og til å få på plass fremoverskuende og trygghetsskapende tiltak som involverer statlige, kommunale og samiske myndigheter og miljøer.

For deres arbeid med Tysfjordsaken får vinnerne 100.000 kroner og et litografi av Haakon Bleken.