Historisk arkiv

Norge og Kina har i dag signert en handlingsplan for idrettssamarbeid i 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Norge og Kina inngikk en avtale (MoU) om idrettssamarbeid i 2017. Som en konkretisering av denne avtalen er det enighet om å inngå årlige handlingsplaner. Kulturminister Trine Skei Grande og den kinesiske idrettsministeren, Gou Zhongwen, undertegnet i dag handlingsplanen for inneværende år.

Handlingsplanen

Kulturminister Trine Skei Grande og den kinesiske idrettsministeren Gou Zhongwen
Kulturminister Trine Skei Grande og den kinesiske idrettsministeren Gou Zhongwen, undertegnet i dag en handlingsplan for idrettssamarbeid.

Handlingsplanen tar for seg samarbeid og utveksling av utøvere, trenere, ledere og annet idrettsrelatert personell innenfor skiidretter, håndball og bordtennis, samt når det gjelder anti-doping og idrettsforskning og –utdanning.

Handlingsplanen åpner for et samarbeid innenfor paraidrett (idrett for funksjonshemmede).

Norge og Kina er enige om en felles verdiplattform for samarbeidet, en plattform som blant annet vektlegger betydningen av antidopingarbeid og hensynet til de norske barneidrettsbestemmelsene. Idretten og de andre involverte organisasjonene har ansvaret for den konkrete oppfølgingen av handlingsplanen.