Historisk arkiv

Felles erklæring:

Sammen om et styrket antidopingarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Antidoping Norge har i dag lagt frem en felles erklæring om hvordan de sammen kan bidra til å styrke det internasjonale antidopingarbeidet.

Gruppebilde
Partene møttes hos kulturministeren i Oslo i dag. Fra venstre: Statssekretær i Kulturdepartementet Frida Blomgren, visepresident i WADA Linda Hofstad Helleland, styreleder i Antidoping Norge Thorhild Widvey, kulturminister Trine Skei Grande, generalsekretær i NIF Karen Kvalevåg, idrettspresident Tom Tvedt og representant fra NIFs utøverkomité Kjartan Nesbakken Haugen. Foto: Ketil Frøland/KUD

Styrking av det internasjonale antidopingarbeidet

Kulturdepartementet, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Antidoping Norge ønsker sammen å bidra til å styrke de internasjonale antidopingarbeidet. Doping undergraver idrettens kjerneverdier og truer dens integritet. Et godt og koordinert antidopingarbeid er derfor påkrevet. Det er avgjørende at alle utøvere skal være omfattet av et helhetlig, systematisk og harmonisert antidopingarbeid, som inngir tillit.

  • For å sikre et effektivt antidopingarbeid, vil vi sammen, og hver for oss, arbeide for et sterkt, uavhengig WADA med utøverne i sentrum.
  • Utøvernes innflytelse må styrkes, og de må sikres deltakelse i relevante beslutningsorganer, blant annet i WADAs styre.
  • Vi vil bidra til utvikling av frittstående, uavhengige nasjonale antidopingorganisasjoner som sikrer at etterretning, etterforskning, kontroll (inklusive prøvetaking) og påtaleavgjørelser på nasjonalt og internasjonalt nivå utøves uavhengig av idrettsorganisasjonene og myndighetene.
  • WADAs kjerneoppgave som regelverksutvikler og kontrollør av reglenes etterlevelse må kontinuerlig videreutvikles og styrkes i tråd med tidens krav.
  • Enhver som mistenkes for brudd på antidopingregelverket, skal være sikret en grundig og objektiv etterforskning, og en rettssikker prosess for uavhengige domsorganer som følger prinsippene for rettferdig rettergang, med en transparent og forsvarlig behandling på alle stadier i prosessen.
  • Det må etableres strukturer som forhindrer rollekonflikter i det nasjonale og internasjonale antidopingarbeidet.
  • Idrettsorganisasjonene har ansvaret for å bygge kunnskap og øke forståelsen for fair play og antidopingarbeid blant utøvere og i egen organisasjon.
  • Myndighetene og idretten har ansvaret for å følge opp og finansiere sine antidopingforpliktelser.
  • Myndighetene har ansvaret for å følge opp sine antidopingforpliktelser gjennom sin tilslutning til Europarådets antidopingkonvensjon og UNESCOs konvensjon mot doping i idretten.