Historisk arkiv

Inkludering gjennom organiserte fritidsaktiviteteter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Rambøl har på oppdrag fra Kulturdepartementet gjennomført en evaluering av måloppnåelse og effekter i til sammen 30 prosjekter som fikk tilskudd fra utlysningene Stimuleringsmidler til utprøving av fattigdomstiltak på frivillighetsfeltet i 2015 og Midler til innsats for at barn som lever i inntektsfattige familier skal få delta i fritidsaktiviteter i 2016

Hovedkonklusjoner i evalueringen  er at måloppnåelsen  samlet sett er god og at tilskuddsmidlene har bidratt til at flere barn og unge som vokser opp i  inntektsfattige familier deltar i organiserte fritidsaktiviteter. De fleste tiltakene er videreført til ordinær drift. Videreføring fremmes blant annet av tiltak som bygger på etablerte strukturer og innebærer få nye administrative oppgaver og/eller økonomiske bevilgninger.  De fleste tiltakene har også potensial for overføring til andre steder eller aktører. Noen av tiltakene er allerede overført til andre kommuner i sin helhet. Flere prosjekter har også lagt til rette for umiddelbar overføring ved å dokumentere metoder og utvikle konkrete verktøy som andre kan ta i bruk.

Evalueringen vil være et relevant og nyttig kunnskapsgrunnlag for kommuner, frivillige organisasjoner og andre som planlegger og gjennomfører fritidsaktiviteter for barn og unge, med konkrete råd om hva som skal til for å gi alle barn og unge mulighet til å delta.

Les rapporten her.