Historisk arkiv

Innspillsmøte om barne- og ungdomskulturmeldingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer til innspillsmøte om barne- og ungdomskulturmeldingen onsdag 25. september kl. 11-15 hos Riksteatret, Gullhaug Torg 2B, Oslo.

Nett-tv Innspillsmøte om barne- og ungdomskulturmeldingen

Se sendingen her

Se sendingen her

Inviterte er organisasjoner, institusjoner og andre som ønsker å gi innspill til fremtidens barne- og ungdomskulturpolitikk. Det er plass til 90 deltakere, så vi ber om at det kun meldes på én person per organisasjon. Dersom det blir for mange påmeldte vil som hovedregel plassene gå til de som melder seg på først, men med anledning til å fordele plassene slik at vi sikrer en bredde i deltakerne.

Påmelding sendes bukm@kud.dep.no innen onsdag 4. september. E-posten merkes "Påmelding innspillsmøte".

Har du ikke anledning til å komme, mottar vi gjerne skriftlig innspill. Innspillene sendes bukm@kud.dep.no innen 1. oktober 2019 (maks 3 sider).