Historisk arkiv

Invitasjon til høringsmøte om konverteringsterapi 21. september 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Et forslag til lovregulering av konverteringsterapi ble sendt på høring 2. juli 2021. Høringsfristen er satt til 15. oktober i år.

Nett-tv Invitasjon til høringsmøte om konverteringsterapi 21. september 2021

Se sendingen her

Se sendingen her

Kulturdepartementet inviterer nå til høringsmøte om saken.

Høringsforslaget gjelder regulering av konverteringsterapi, som i forslaget er definert som behandlingslignende handlinger som har som formål å få en annen til å endre eller fornekte (ev. undertrykke) sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.

Dato: 21. september kl. 12.00-13.30
Sted: Marmorhallen i Klima- og miljødepartementets lokaler, Kongens gate 20. Møtet strømmes også direkte på regjeringens nettsider.

Møtet er åpent for alle, men på grunn av smittevernhensyn og plassbegrensning må de som ønsker å være til stede i Marmorhallen melde seg på via skjemaet under innen 8. september kl. 10.

Dersom du kun ønsker å følge møtet via nett trenger du ikke å melde deg på.

Ønsker du å gi innspill?
Ønsker om å gi innspill under møtet må også meldes inn via påmeldingsskjemaet. For at så mange som mulig skal få komme til orde, er taletiden begrenset til 2 minutter.

Innspill kan enten holdes fysisk under møtet eller spilles inn på forhånd for de som følger møtet digitalt. På grunn av tegnspråktolking må alle innspill sendes inn på forhånd i løpet av 14. september. Se lenke for mer informasjon.

Mer informasjon om høringsmøtet (invitasjonsbrev fra Kulturdepartementet) (.pdf)

Påmeldingsfristen var 8. september kl. 1000, påmeldingsskjemaet er ikke lenger tilgjengelig.