Historisk arkiv

Stimuleringsordning for kultursektoren fra 1. juli på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Forskriften for stimuleringsordningen for arrangementer fra 1. juli sendes på kort høring. Høringsfrist er onsdag 12. mai kl. 12.00.

Stimuleringsordningen foreslås videreført med hovedsakelig samme innretning som i første halvår 2021. Følgende endringer foreslås: Det settes et støttetak på 50 000 kroner for artisthonorar, og det settes krav til at arrangører øker egeninntjeningen der det er mulig.

Mottatte innspill