Historisk arkiv

Gjennomgang av Oslo2022s kostnadsreduserende tiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Oslo2022 har presentert Kulturdepartementet for en liste med mulige kostnadsreduserende tiltak.

Oslo2022 har presentert Kulturdepartementet for en liste med mulige kostnadsreduserende tiltak. Kulturdepartementet og Finansdepartementet har engasjert kvalitetssikringsgruppen som kvalitetssikret den opprinnelige søknaden (DNV GL AS, Samfunns- og Næringsforskning AS og ÅF Advansia AS) til å gjennomgå tiltakene.

Oslo2022 viser til at tiltakene hver for seg og samlet vil bidra til lavere anslag for brutto finansiell garanti og netto offentlig tilskudd. Oslo2022 anslår et mulighetsrom som gir en brutto reduksjon i finansiell garanti på 8,8 mrd. kroner og en reduksjon i netto offentlig tilskudd på 4,3 mrd. kroner.

Kvalitetssikringsgruppen har gjennomgått de foreslåtte tiltakene slik de er beskrevet av Oslo2022 både enkeltvis og samlet. De foreslåtte tiltakene er vurdert i forhold til gjennomførbarhet og kostnadsbesparelse. Kvalitetssikringsgruppens gjennomgang viser at det er mulig å gjøre flere kostnadsbesparende tiltak i OL/PL- konseptet. Det er kvalitetssikringsgruppens vurdering at gjennomføring av de tiltak som vurderes som realistiske og gjennomførbare vil redusere behovet for brutto statsgaranti med ca. 4,8 mrd. kroner og for offentlig tilskudd med ca 1,8 mrd. kroner.

- Det er svært viktig at et OL/PL i Norge harmonerer med våre norske idrettslige verdier og holdninger. Det er bra at Oslo2022 har gjort noen grep som realitetsorienterer prosjektet i forhold til kostnadsnivå og kostnadsfordeling. Gjennomgangen vi har fått nå vil være med i underlagsmaterialet for regjeringens beslutning, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Regjeringen skal behandle søknaden fra Oslo kommune og NIF om statlig tilskudd og garanti til eventuelle olympiske og paralympiske leker i 2022. Saken legges fram for Stortinget i løpet av oktober.

Lenke til rapporten