Historisk arkiv

Kulturdepartementet bestiller analyser av NRKs virksomhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet kunngjør i dag to oppdrag knyttet til utredning om NRK. Begge analysene skal bidra med faktagrunnlag til den kommende stortingsmeldingen om NRK.

Kulturdepartementet kunngjør i dag to oppdrag knyttet til utredning om NRK. Begge analysene skal bidra med faktagrunnlag til den kommende stortingsmeldingen om NRK.

- NRK er en av våre viktigste kulturinstitusjoner. Samtidig er regjeringen opptatt av at  konkurransen og mangfoldet i det norske mediemarkedet fungerer. Utredningene skal gi et kunnskapsgrunnlag for NRK-meldingen og bidra til at NRK kan drives mest mulig effektivt. Derfor lyser vi ut disse to oppdragene nå, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Det ene oppdraget gjelder konkurransemessige virkninger av noen av tjenestene som NRK leverer i dag. Utrederen skal primært vurdere NRKs nyhets- og aktualitetstjenester på nett. Utrederen skal også identifisere andre NRK-tjenester og kanaler som kan ha vesentlige konkurransemessige virkninger. Dersom utreder finner at noen av NRKs kanaler eller tjenester har vesentlige konkurransebegrensende virkninger, skal utreder vurdere om den samlede virkningen av tjenesten likevel vil gi publikum en samlet merverdi.

Kulturdepartementet kunngjør også et oppdrag om kvalitetssikring av NRKs årlige  rapportering om effektiv drift samt departementets metode for rapporteringen kan forbedres.

Kunngjøringene er tilgjengelig på Doffin.