Historisk arkiv

Kulturdepartementet igangsetter utredning om kunstnerøkonomi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

- Kulturdepartementet går nå i gang med en utredning om kunstnerpolitikkens virkemidler. Formålet er å undersøke hvordan man kan styrke kunstnernes muligheter til å leve av kunstnerisk virksomhet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Utredningen skal blant annet undersøke muligheter for kunstnernes entreprenørskap, vurdere regelverket for selvstendig næringsdrivende kunstnere samt gjennomgå stipendordningene.

- Vi vil vurdere tiltak som kan bidra til å styrke næringspotensialet og etterspørselsperspektivet for kunstnere. Vi ønsker å utvikle en kunstnerpolitikk som kan gi et bredere økonomisk grunnlag for kunstnere. I denne sammenhengen vil vi se på vederlag, nærings- og inntektsgrunnlag, samt stipendordninger, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Oppdatert kunnskap må ligge til grunn for utvikling av kunstnerpolitikken. Levekårsundersøkelsen fra 2006 har vært et godt verktøy, men gjenspeiler ikke nødvendigvis status for de kunstnergruppenes faktiske situasjon og behov i dag. 

Utredningen skal ledes av Vigdis Moe Skarstein. Hun kommer fra stillingen som Nasjonalbibliotekar og har blant annet vært leder av Norsk kulturråd 2001-2009 og kulturdirektør i Trondheim. Moe Skarstein har hatt en rekke verv i kulturlivet og har vært med på flere regjeringsoppnevnte utredninger. Michelle Tisdel, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, vil være utredningslederens sekretær i arbeidet.

Moe Skarstein vil få støtte i arbeidet fra en referansegruppe, med følgende personer:

  • Ellen Aslaksen, forsker og FoU-leder i Norsk Kulturrådet
  • Stein Bjelland, kulturentreprenør
  • Anne Katrine Dolven, kunstner
  • Esperanza Rosales, gallerist og leder av prosjekt for samlere
  • Jo Strømgren, koreograf, regissør og danser
  • Knut Schreiner, musiker, skribent og student
  • Randi Eek Thorsen, styreleder i Sparebankstiftelsen DNB

Referansegruppen vil bli supplert med et medlem foreslått av Nærings- og fiskeridepartementet.

Rapporten vil beskrive aktuelle problemstillinger og forslag til tiltak og leveres Kulturdepartementet 1. desember 2014. Utredningen vil bli sendt på høring til relevante fagmiljøer og interesseorganisasjoner.