Historisk arkiv

Ber om vurdering av ulike modeller for kommersiell allmennkringkaster

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen ber Mediemangfoldsutvalget levere delrapport i høst.

Regjeringen er opptatt av mediemangfold og at det i fremtiden skal finnes flere og uavhengige miljøer for nyhetsformidling, aktualitet og debatt.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland har derfor bedt Mediemangfoldsutvalget om å forsere sitt arbeid og levere en delrapport som skal vurdere ulike modeller for fremtidig kompensasjon av en kommersiell allmennkringkaster.

– Regjeringen vil følge opp Stortingets bestilling om et initiativ for fremtidig modell for kommersiell allmennkringkasting før jul. Derfor har vi bedt Mediemangfoldsutvalget forsere sitt arbeid og levere en delrapport i høst, slik at vi får utredet grundig ulike modeller som vi kan presentere for Stortinget, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.