Historisk arkiv

- Enighet i bransjen om at loven om søndagsåpent ikke er til å misforstå

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturminister Linda Hofstad Helleland avholdt i dag møte med NHO Handel, Virke, Handel og Kontor, Rema 1000, Coop, SAMFO og NorgesGruppen om søndagsåpne butikker.

- Jeg inviterte bransjen til et møte slik aktørene selv har bedt om. Jeg lyttet til det bransjen ønsket å formidle, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. 

- Loven og forarbeidene til Helligdagsloven er ikke til å misforstå, og det er tydelig hva som er tillatt. Det kom ikke frem noen eksempler under dagens møte på at loven er uklar. Jeg gav tydelig uttrykk for i møtet at den gjeldende loven skal følges, sier Helleland.

I høringsrunder og i flere henvendelser til departementet har det vært ytret ønske om en utredning som ser nærmere på konkurransevilkårene i dagligvarehandelen. Det samme ønsket ble gjentatt under dagens møte. 

- For regjeringen har det vært viktig at bransjen kan konkurrere på like vilkår. Jeg tar med meg ønsket om en utredning om fremtidig lovgivning på dette området, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.