Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Regjeringen inviterer til rundebordskonferanse om kreativ næring og kultureksport under Øyafestivalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen er opptatt av at det skal skapes flere lønnsomme arbeidsplasser i de kreative næringene og at flere kunstnere skal få flere muligheter til å lykkes utenfor Norge. Internasjonal suksess er viktig for kunsten i seg selv og et større marked har også stor betydning for næringsgrunnlaget for kunstnerne, for Norge og for norsk reiseliv.

- Vi trenger å diskutere hvordan vi kan få enda flere norske kulturprodukter og talenter ut i verden – samtidig som vi sørger for inntektsstrømmer tilbake til de norske bransjene som igjen kan investeres i ny kunst og nye talenter. Tidligere i år har jeg vært i Bergen og Trondheim for å møte musikkmiljøet, og nå skal vi møte flere aktører i den kreative næringen. Jeg er spent på å få flere innspill til hvordan regjeringen kan bidra til å løfte næringen fremover, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- Våre ambassader rapporterer at norsk kunst og kultur er sterkt etterspurt internasjonalt. Blant annet ser vi at satsingen på å invitere internasjonale gjester til norske festivaler gir god uttelling. Det er nå viktig å samle aktørene i bransjene for å diskutere hvordan vi kan benytte oss av og bygge videre på den oppmerksomheten norsk kultur får internasjonalt, sier utenriksminister Børge Brende.

Kulturministeren og politisk ledelse i Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har invitert Norwegian Arts Abroad til møtet (Stiftelsen Danse- og Teatersentrum, NORLA, Office of Contemporary Arts, Norsk Filminstitutt, Norwegian Crafts, Music Norway og DOGA). I tillegg vil de sju organisasjonene invitere med en sentral, privat aktør som jobber med eksport innen den respektive bransjen. Daglig leder for Øyafestivalen, Tord Krogtoft, vil også delta sammen med representanter fra Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet og Innovasjon Norge.

Sted: Munch-museet, festsalen
Tid: Fredag 12. august, kl. 1215-1325