Historisk arkiv

Undersøkelse viser stor usikkerhet om falske nyheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Medietilsynet offentliggjør i dag undersøkelsen om falske nyheter tilsynet har gjort på oppdrag fra kulturminister Linda Hofstad Helleland. Undersøkelsen viser at over halvparten av befolkningen ukentlig eller oftere ser nyheter de ikke er sikre på om er helt sanne. Samtidig er 40 prosent usikre på om de klarer å oppdage falske nyheter.

- Vi må ta på alvor at mange nordmenn er usikre på sin egen mediekompetanse og evne til kildekritikk. Jeg har derfor bedt Medietilsynet prioritere arbeidet med mediekompetanse i år. Jeg har også bedt tilsynet om å komme med forslag til informasjonstiltak basert på denne undersøkelsen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Ett av spørsmålene i undersøkelsen er hva du gjør når du kommer over en nyhet som du mistenker er usann. Størst andel oppgir at de ikke gjør noe (37 %), mens om lag en av tre oppgir at de sjekker via nettsøk. Facebook blir oppgitt som den hyppigste kilden til det folk mistenker er falske nyheter (62 %), mens 21 prosent oppgir tradisjonelle medier som viktigste kilde. 23 prosent av befolkningen svarer at de en eller flere ganger har delt en nyhet som de senere fant ut var falsk mens 15 prosent har delt en nyhet som de visste eller mistenkte at var usann.

- Undersøkelsen viser at nordmenn mener det ligger et stort ansvar hos tradisjonelle medier for å øke befolkningens mediekompetanse og evne til kildekritikk. Det er jeg enig i, og jeg er glad for at mediene selv tar ansvar. Initiativet faktisk.no som flere redaksjoner samarbeider om er et spennende prosjekt, sier kulturministeren. 

Pressemelding fra Medietilsynet og undersøkelsen

Medietilsynet har utført undersøkelsen om falske nyheter på oppdrag fra Kulturdepartementet. Sentio Research har gjennomført undersøkelsen over web og den består av et utvalg på 1000 personer i alderen 18-80 år fra hele Norge.  Utvalget er trukket slik at det er representativt for populasjonen med tanke på alder, kjønn og region. Undersøkelsen er utført i mars 2017.