Historisk arkiv

Ny forskrift for momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner fra nyttår

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet innfører ny forskrift for momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner 1. januar 2019. Endringene bidrar til at små organisasjoner samlet vil motta noe mer midler i ordningen.

– Regjeringen har sagt den skal forbedre momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Derfor innfører vi et nytt regelverk for ordningen fra 1. januar. Endringene vil gjøre ordningen enda mer treffsikker, bidra til ytterligere forenkling for organisasjonene, og sikre at midlene kommer organisasjoner som er basert på frivillighet til gode, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Hovedendringen innebærer en omfordeling av midler slik at små organisasjoner samlet får litt mer og store organisasjoner samlet får litt mindre. Dette grepet er det enighet om i frivillig sektor. Beregningsmodellen i forenklet modell justeres slik at organisasjoner som har søknadsgrunnlag under 10 millioner kroner vil få noe mer midler. Det innebærer at organisasjoner som har mer enn 10 millioner kroner i driftskostnader vil få noe mindre midler.

Forslag til ny forskrift har vært på høring og endringene er i tråd med flertallet av høringsinnspillene.

I 2017 mottok 23 500 organisasjoner midler fra ordningen. Denne regjeringen har økt ordningen med over 600 millioner kroner siden 2013. Ordningen er den største tilskuddsordningen over statsbudsjettet til frivillig sektor, og utgjør en viktig grunnstøtte for organisasjonene.

Les forskrift om merverdikompensasjon for frivillige organisasjoner hos Lovdata