Historisk arkiv

Helsedirektoratets foreløpige retningslinjer for årets markering av 17.mai

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

De generelle smitterådene som håndvask, å holde avstand, å unngå større folkemengder med mer gjelder uavhengig av disse tilleggsrådene for markeringen av 17. mai. Det må også gjøres lokale vurderinger med utgangspunkt i forholdene i egen kommune.

Se nettsidene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet for oppdatert informasjon. Det er også de som kan svare på spørsmål om smittevern.

  • Barnetogene, slik vi kjenner dem, kan ikke gjennomføres i år.
  • Musikkorps kan spille og marsjere der forholdene ligger til rette for dette. Det betyr at lokale korps kan marsjere i gater og langs veier hvis det ikke følger mennesker bak eller mange tilskuere står langs veien. Musikantene må marsjere med 2 meters avstand. Korpsene kan marsjere steder hvor innbyggerne kan stå i egne hager, på balkonger og i mindre grupper langs veien.
  • Flaggheising og kransenedleggelse kan gjennomføres, men kun med et mindre antall tilskuere. Korps og kor kan benyttes i slike seremonier så sant det er mulig å holde tilstrekkelig avstand (2 meter mellom hver musikant/sanger).
  • Borgertog hvor veteranbiler, traktorer og liknende kjøretøy benyttes, kan arrangeres. Vurdering av sikkerhet ivaretas av lokalt politi.
  • Utendørsaktiviteter som spill og leker på større idrettsplasser og liknende kan eventuelt arrangeres i små grupper, for eksempel i mindre familiegrupper. Også her må regelen om 2 meters avstand mellom deltakere overholdes, og de generelle smittevernrådene om håndvask, spriting av gjenstander mv. Antall besøkende (deltakere og tilskuere) må reguleres med egnet vakthold.
  • Sårbare grupper som eldre må beskyttes mot smitte og disse kan se og høre korps, kor og andre aktiviteter på avstand.
  • Matservering/salg av mat kan foregå under forutsetning av tilgang på håndvask eller hånddesinfeksjon. I tillegg gjelder vanlige retningslinjer som avstand mellom personer både i køen og blant dem som står for serveringen.
  • Større feiringer inne i grendehus/samfunnshus og inne i skolebygg må utgå.

Disse rådene gjelder fram til 4. mai. Da vil vi komme tilbake med en endelig veiledning for 17. mai-feiringen i 2020.