Historisk arkiv

500 000 kroner til Oslo Pride i forbindelse med Skeivt kulturår 2022

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I 2022 er det 50 år siden straffelovens § 213 som forbød seksuell omgang mellom menn ble opphevet. Det ønsker Oslo Pride å markere, og har i dag fått innvilget 500 000 kroner til prosjektet "Festen og Protesten" i forbindelse med Skeivt kulturår 2022.

Abid Raja og Fredrik Dreyer med hvert sitt pride-flagg
Kultur- og likestillingsminister Abid Raja og styreleder i Oslo Pride Fredrik Dreyer. Foto: Solfrid Skaret/Oslo Pride

– Rettigheter er ikke kun noe man får, men noe som må kjempes for ved hver anledning. Ofte faller skeiv kultur utenfor kulturbegrepet, og når Oslo Pride og Skeivt kulturår 2022 adresserer det, er det noe regjeringen ønsker å støtte, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Alt i 2019 gikk Nasjonalmuseet, Nasjonalbiblioteket og Skeivt arkiv sammen om å markere Stortingets vedtak om å avskaffe §213. Målet er å skape utstillinger, arrangementer, kunnskapsbygging og kunnskapsformidling i en nasjonal feiring for å formidle og diskutere skeiv kunst, kultur og historie over hele Norge i 2022. Det er opprettet en arbeidsgruppe for Skeivt kulturår der også Oslo Pride inngår.

– Skeivt kulturår 2022 vil minne oss om at frihet og likestilling ikke er en selvfølge. Både som kulturminister og som likestillingsminister er jeg glad for å kunne tildele Oslo Pride 500 000 kroner for å starte arbeidet med å markere Skeivt kulturår, sier kultur- og likestillingsministeren.

– Siden 1975 har Oslo Pride og våre forgjengere vært blant de viktigste arenaene for å fremme rettighetskrav for den skeive bevegelsen, og har tilbudt trygge rom hvor en kan være nøyaktig den en er uten å føle på skam eller frykt. Den legitimeringen og tilliten som Kulturdepartementet nå gir oss setter vi stor pris på. Det styrker oss i arbeidet for å være en like relevant plattform for skeive stemmer, interesser og kultur i tiden fremover, sier styreleder i Oslo Pride Fredrik Dreyer.