Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Regjeringen presenterer ny handlingsplan på lhbtiq-feltet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Statsminister Erna Solberg, kultur- og likestillingsminister Abid Raja, utviklingsminister Dag Inge Ulstein og helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterer regjeringens nye handlingsplan mot diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika.

Nett-tv Regjeringen presenterer ny handlingsplan på lhbtiq-feltet

Se sendingen her

Se sendingen her

 

Leder i FRI Inge Alexander Gjestvang og leder i Skeiv Ungdom Odd Thomassen vil kommentere handlingsplanen.

Sted: Regjeringens representasjonslokaler i Parkveien 45, inngang fra Riddervolds gate.
Når: 24. juni 2021, kl. 10:00-11:30 (NB! Se informasjon om oppmøte for pressen)

Påmelding: 
På grunn av smittevernhensyn er det begrenset antall plasser. Vi ber alle fra pressen som er interessert i å være til stede om å melde seg med navn og telefonnummer til kudinfo@kud.dep.no innen onsdag 23. juni kl. 1200.

Oppmøte for pressen:
De som er påmeldt fra pressen bes møte opp til presseinngangen i Riddervolds gate kl. 0915. Alle må gjennom skanning før man kommer inn i Parkveien.

Det vil bli anledning til intervjuer med statsministeren og statsrådene. Vi ber presse som melder seg på arrangementet om å ta hensyn til smittevern og holde avstand til hverandre og intervjuobjektene. De som ikke deltar fysisk, bes henvende seg til kommunikasjonsenheten i Kulturdepartementet via pressetelefonen 90231093 eller kudinfo@kud.dep.no

Arrangementet strømmes og tegnspråktolkes. Presse og andre som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode:

 <div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/sj3v8j2m/wowza.js' type='text/javascript'></script>