Historisk arkiv

Erling Reidar Lae skal lede styret for landbruksforskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt Erling Reidar Lae til ny leder av styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og styret for forskningsmidler over Jordbruksavtalen.

Erling Reidar Lae
Erling Reidar Lae (Foto: Fred-Ivar Syrstad/Fylkesmannen i Vestfold)

- Jeg er glad for at Lae har takket ja til å lede de to styrene. Med et samlet budsjett i 2014 på 203 millioner kroner er de viktige for kunnskaps-utvikling og innovasjon i landbruket og i næringsmiddelindustrien. Med sin kunnskap og erfaring mener jeg Lae er den rette til å lede disse viktige satsingene på forskningsområdet, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter ble opprettet i 1970 med formål å sikre et økonomisk grunnlag for matforskningen her i landet. Inntektene kommer fra en avgift på norskprodusert og importert mat. Fondet forvaltes av et styre bestående av seks personer fra hele matkjeden, i tillegg til styreleder som representerer Landbruks- og matdepartementet. Midlene tildeles næringsrelevante forskningsprosjekter etter åpen utlysning og konkurranse. Fondet har et særlig ansvar for å støtte forskningsinstituttet Nofima AS. Matfondets budsjett i 2014 er på ca. 150 millioner kroner. 

Over Jordbruksavtalen settes det årlig av midler til å støtte næringsrelevant forskning innen områder som  avtalepartene peker ut. For 2014 er det satt av 53 millioner kroner til formålet. Midlene forvaltes av et styre bestående av representanter hver av de tre avtalepartene. I hovedsak tildeles midlene næringsrelevante forskningsprosjekter etter åpen utlysning og konkurranse.

- Jeg ønsker de nye styrene lykke til, og legger til grunn at de prioriterer en raskt og effektiv formidling av ny kunnskap til landbruket og næringsmiddelindustrien med sikte på økt matproduksjon og høyere verdiskaping i hele matkjeden, sier Listhaug.