Historisk arkiv

Evaluering av landbruksfag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Østlandsforskning med flere har gjennomført en evaluering av videregående landbruks- og gartnerutdanning og kartlagt samfunnets behov for fagskoleutdanning i landbruks- og matfag. Undersøkelsen viser at elever i landbruksfag trives og blir mer motivert for å jobbe med landbruk.

Østlandsforskning med flere har gjennomført en evaluering av videregående landbruks- og gartnerutdanning og kartlagt samfunnets behov for fagskoleutdanning i landbruks- og matfag. Undersøkelsen viser at elever i landbruksfag trives og blir mer motivert for å jobbe med landbruk.  

Østlandsforskning har i samarbeid med Nordisk Institutt for studier av Forskning, Innovasjon og Undervisning (NIFU) og Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) gjennomført en evaluering av landbruks- og gartnerutdanningen på videregående nivå, og kartlagt samfunnets behov for fagskoleutdanning i landbruks- og matfag. Resultater fra undersøkelsen ble i dag presentert på en konferanse i Oslo om rekruttering til norsk landbruk, der landbruks- og matminister Sylvi Listhaug holdt åpningsinnlegget. 

Undersøkelsen viser at elevene gir uttrykk for at de trives, at de blir mer motivert til å jobbe med landbruk og at de er fornøyd med undervisningen i landbruksfag. Undersøkelsen viser også at elevene havner i et bredt spekter av yrker etter endt utdanning. 

Noen funn i evalueringen: 

  • Under halvparten av elevene velger tradisjonelle landbruksfag som skogbruk, gartner og landbruk. Andelen elever på naturbruk er likevel stabil over tid.
  • Elevene på naturbruk har valgt utdanningen fordi de synes den er spennende og er fornøyd med utdanningen. Karaktersnitt fra ungdomsskolen er bedre enn sammenlignbare studieretninger på yrkesfag.
  • Mange av de som ikke fullfører videregående skole finner arbeid i landbruksnæringa. Hovedutfordringen for Vg3 Landbruk er manglende sysselsettingsmuligheter etter endt utdanning.
  • Voksenagronom er en utdanning tilpasset voksne som er i ferd med å overta et gårdsbruk, og framstår i økende grad som den anvendte yrkesutdanningen for bønder.

- Et robust og framtidsretta landbruk trenger rekruttering av kompetente fagfolk. Evalueringen av agronom- og gartnerutdanningen, og kartlegging av samfunnets behov for fagskoleutdanning i landbruks- og matfag gir oss kunnskap som vi skal bruke til å forme politikk for utdanning og kompetanse i landbruket. Kunnskap om opplæringen i landbruksfagene er viktig i utforming av regjeringens satsing på et yrkesfagløft, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Kartleggingen er gjort på oppdrag for Landbruks- og matdepartementet og i samråd med Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet har ansvar for gjennomføringen av regjeringens satsing på yrkesfagløft. Landbruks- og matdepartementet har ansvar for å synliggjøre landbruks- og matsektorens behov for kompetanse. 

- Jeg håper også næringen tar kunnskapen fra evalueringen i bruk, slik at vi får et bredt engasjement om kompetanse og rekruttering til landbruket. Det er viktig å snakke opp næringen og å snakke opp landbruksutdanningen, sier landbruks- og matminister Listhaug. 

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug med Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag, og Mali Romestrand, prosjektleder Velg Landbruk på sluttkonferansen for Velg Landbruk.
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug med Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag, og Mali Romestrand, prosjektleder Velg Landbruk på sluttkonferansen for Velg Landbruk. (Foto: LMD, klikk på bildet for stort format.)