Historisk arkiv

Færre dyreforsøk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Postdoktorene Ioanna Sandvig og Axel Sandvig ved NTNU er tildelt Norecopas 3R- pris 2014 for sitt arbeid med å redusere og forbedre dyreforsøk.

Postdoktorene Ioanna Sandvig og Axel Sandvig ved NTNU er tildelt Norecopas 3R- pris 2014 for sitt arbeid med å redusere og forbedre dyreforsøk. 

Prisvinnerne har utviklet metoder som reduserer antall dyreforsøk betydelig. Magasinet Science har kåret denne type forskning til et av de 10 største gjennombruddene i 2013. 

I sin forskning har Ioanna og Axel Sandvig klart å redusere antallet dyreforsøk betydelig ved å ta i bruk en rekke sikre og ikke-invasive metoder for å studere regenerasjon i nervesystemet, i stedet for stadig å måtte avlive dyr på ulike stadier i prosessen. Slik forskning på stamceller gjør det nå mulig å dyrke ”kunstige hjerner” (organoider) og dermed unngå å forske på levende dyr. 

Prisen deles ut for fremragende forsknings- eller utviklingarbeid innen de tre R-ene Replacement, Reduction og Refinement. Formålet er å øke anerkjennelsen og anvendelsen av de 3 R-ene i forskning og undervisning der dyr eller dyremateriale brukes. Prisen ble første gang delt ut i 2010.