Historisk arkiv

Nytt rundskriv om allmenningslovene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har nå lagt ut på regjeringen.no et nytt rundskriv om lov om bygdeallmenninger og lov om skogsdrift m.v. i statsallmenningene.

Landbruks- og matdepartementet har nå lagt ut på regjeringen.no et nytt rundskriv om lov om bygdeallmenninger og lov om skogsdrift m.v. i statsallmenningene. 

Rundskrivet erstatter tidligere rundskriv om de samme lovene. Rundskrivet er oppdatert i forhold til lovendringer og rettspraksis i tiden etter at lovene ble vedtatt i 1992. Visse temaer som gjelder bygdeallmenningene er utdypet i forhold til tidligere rundskriv. En vesentlig del av rundskrivet gjelder reglene om valg av allmenningsstyre. 

Rundskrivet er ment som en innføring i lovverket og en hjelp i saksbehandlingen for allmenningsstyrene.