Historisk arkiv

Optimisme i skognæringen i Telemark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Skogeierne i Telemark investerer til dels store beløp i ombygging, opprusting og vedlikehold av skogsbilveinettet. Det er nærmere 500 mil med skogsbilveier i fylket, en veilengde som tilsvarer strekningen Skien-Kirkenes og tilbake. Det ble investert 12,1 millioner kroner i bygging og ombygging av skogsbilveier i fylket i 2013.

For å gjennomføre en sikker transport av tømmer på et stabilt skogsbilveinett som står imot normale regnskyll, nedbør og bruk, er det stort behov for ombygging av eldre skogsbilveier i Telemark. Det ble ombygd 30,5 km skogsbilveier i 2013, tilsvarende 35,4 km i 2012. Det ble bygd 5,4 km nye skogsbilveier, 6,7 km i 2012.

Faghjelp og skogsarbeider Torgeir Eklund i sving med ryddesaga på skogdagen i Gjerpen 2013.
Faghjelp og skogsarbeider Torgeir Eklund i sving med ryddesaga på skogdagen i Gjerpen 2013. (Foto: Espen Nordstrand)