Historisk arkiv

Skogfrø lagret i Svalbard Globale frøhvelv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

For første gang er frø av skogstrær lagret i Svalbard globale frøhvelv. De Nordiske frøene ble lagt inn i dag av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht og Danmarks fødevareminister Dan Jørgensen. Begivenheten markerte 7-årsdagen for åpningen av det globale frøhvelvet på Svalbard.

Deponeringen er et viktig bidrag for bevaring av genressurser. De første frøpartiene omfatter gran og furu, som er de viktigste treslagene i Norden for bruk og foredling.

Målet med innlagringen er å sikre bevaring av skogtrær på lang sikt, med tre ulike formål:

  • Bevaring av back-up frø, for å ta vare på unike eksemplarer for fremtiden
  • Overvåking av langsiktige endringer i genetisk mangfold i naturskog
  • Overvåke endringer i genetisk mangfold som finner sted under frøforedling
For første gang ble frø av skogtrær lagret i Svalbard Globale frøhvelv. Det ble gjort av tre nordiske statsråder, fra venstre: Danmarks fødevareminister Dan Jørgensen, landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Genetisk mangfold i skogtrær påvirkes av en rekke faktorer, hvorav klimaendringer og skogbruk er viktigst for de store treslagene. Avskoging, beiting, skadedyr og sykdommer er andre faktorer av varierende betydning. Det er derfor viktig å ta vare på skogtrærnes genetiske ressurser, inkludert å overvåke mulige endringer i det genetiske mangfoldet over tid.

Frøprøver fra 218 ulike frøpartier fra Det norske Skogfrøverk er nå valgt ut for lagring på Svalbard. Det eldste, ett furuparti fra Tranøy i Troms, ble høstet i 1938 og spirer fortsatt 78 prosent.

Lagring av skogfrø på Svalbard er et nordisk initiativ, som involverer Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge. Målet er å lagre frø fra alle de nordiske land. Det norske bidraget er finansiert av Norsk genressurssenter.

Frøene pakkes i forseglede poser som legges i forseglede bokser og plasseres i høye hyllereoler inne i hvelvet.
Svalbard Globale frøhvelv består av tre like store, separate haller, på 9,5 x 27 meter. Frøene som lagres i hvelvet, pakkes i forseglede poser som legges i forseglede bokser og plasseres i høye hyllereoler inne i hvelvet. Foto: Matthias Heyde