Historisk arkiv

Amnesti for ulovlig driftsfellesskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt forskrift om tidsbegrenset bortfall av konsekvenser som følge av driftsfellesskap i jordbruket. Dette amnestiet gjelder foretak som innen 1. mars 2015 melder fra til landbruksforvaltningen at de er i et driftsfellesskap etter reglene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Alle foretak må uansett søke om tilskudd innen den ordinære søknadsfristen 20. januar.

- Jeg tror det kan finnes foretak som av frykt for økonomiske konsekvenser ikke har våget å stå frem om at de er i driftsfellesskap. Dette vil gi disse foretakene en gyllen mulighet til å få brakt samarbeidet inn i lovlige former, sier landbruks-  og matminister Sylvi Listhaug. - Når amnestiperioden er over, forutsetter jeg at kontrollen intensiveres og at reglene håndheves, slik intensjonen er og har vært, sier Listhaug.

Fordi tilskuddsatsene avtar med økende bruksstørrelse, skal foretak som driver sammen i et driftsfellesskap opplyse om dette slik at de kan få beregnet tilskudd for det samlede dyretall og areal. Derfor har forskriften regler som forhindrer at flere foretak som driver sammen skal kunne hente ut mer tilskudd enn et tilsvarende stort enkeltbruk.  

Amnestiet innebærer at foretak som er i driftsfellesskap, men som ikke har søkt samlet før, nå kan melde fra til kommunenom forholdet. Foretakene vil da få beregnet tilskudd samlet for inneværende søknadsomgang, og det vil ikke bli kontrollert hvor lenge driftsfellesskapet har eksistert. De som melder fra innen fristen, vil dermed ikke møtes med krav om tilbakebetaling eller avkorting for driftsfellesskap i tidligere perioder.