Historisk arkiv

Nyheter

Risiko- og sårbarhetsanalyse for norsk matkornforsyning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har i dag mottatt rapport fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) med risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for norsk matkornforsyning.

Konklusjonen i rapporten er at forsyningsevnen for matkorn er god, og at sannsynlighet for brå og uventet forsyningssvikt av matkorn vurderes som meget liten. På bakgrunn av dette konkluderes det med at det per i dag ikke er behov for kriseberedskap for norsk matkornforsyning. Rapporten anbefaler videre styrket overvåkning av grunnlaget for norsk matsikkerhet generelt, dvs. handelssystemer, produksjon og produksjonsgrunnlag. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse for norsk matkornforsyning: Grunn til å styrke systemforståelse og -overvåking