Historisk arkiv

Kystgeita skal være landskapspleier i Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Kulturlandskapet i Oslo er i ferd med å gro igjen. Nå skal den utrydningstruede kystgeita åpne landskapet, og bli en del av spennende utvikling av eksklusiv lokalmat i Oslo.

Kystgeita er en gammel norsk geiterase som har vært holdt som "utgangergeit" siden før 1700-tallet. De siste restene av denne rasen finner vi i Selje på Vestlandet. Kystgeita går sammen med kjeet sitt hele beitesesongen, rasen holdes ikke for melken, men for kjøttet. Kjøttet er magert og har en mild smak, som kan delvis minne om vilt. Bevaring av rasen for kommende generasjoner gjennom å skape produkter og etterspørsel, er den tryggeste måten å gi denne sjarmerende rasen en tryggere framtid.

Kystgeita som kulturlandskapsskjøtter.
Kystgeita er en gammel norsk geiterase som har vært holdt som "utgangergeit" siden før 1700-tallet. Foto: Knut Samseth