Forsiden

Historisk arkiv

Forslag til endringer i regelverk for hold av eksotiske dyr sendt på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Etter oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Mattilsynet i dag sendt ut på høring et forslag til endringer i regelverket for hold av eksotiske dyr. Forskriftsutkastet inneholder blant annet en liste over visse arter herptiler (reptiler og amfibier) som Mattilsynet mener bør kunne være tillatt holdt som hobbydyr i Norge.

Landbruks- og matdepartementet ønsker med dette å kartlegge de ulike synspunktene. Departementet har ikke konkludert i saken, og vil benytte høringen til å innhente viktige innspill for å avgjøre om regelverket skal endres eller om dagens forbud mot hold av herptiler skal bestå. 

Høringsfristen er satt til 11. april 2016, og innspill kan sendes til Mattilsynet.