Historisk arkiv

Salget av økologisk mat har økt med 22 prosent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Salget av økologisk mat i dagligvarehandelen har økt med nesten 22 prosent i første halvår av 2016, sammenliknet med første halvår i 2015. Økningen skyldes både større omsatt mengde og høyere pris på de økologiske varene. De største varekategoriene er grønnsaker, meieriprodukter og barnemat.

Produksjonen av økologisk korn, erter og oljefrø var lavere i 2015 – 2016 enn året før. Pristillegget for økologisk vare økte, slik at bonden fikk høyere pris.  For økologiske poteter, grønnsaker og frukt er hovedkonklusjonen at salget og prisnivået øker.

Rapporten "Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer, utvikling 1. halvår 2016" viser at den positive utviklingen i salg av økologisk mat fortsetter i 2016.