Historisk arkiv

Flere bønder går inn i landbruksbasert reiseliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har utarbeidet en rapport om landbruksbasert reiseliv som viser at bønder som satser på reiseliv investerer tid og penger, men får samtidig mye igjen. Rapporten er et av innspillene det blir vist til i reiselivstrategien som landbruks- og matminister Jon Georg Dale lanserte i Berlin.

Forskere ved NIBIO peker på at reiselivet i landbruket både profesjonaliseres og vokser. De siste tiårene har flere bønder gått inn i reiselivsnæringen ved siden av landbruket. Anslag fra 2014 viser at det er snakk om over 800 årsverk og en omsetning på godt over 200 millioner kroner. 

Gårdsmat og gårdsturisme gir arbeidsplasser og inntekter som kommer i tillegg til den vanlige jordbruksdriften. To av tre forteller at gårdsmat og turisme bidrar til at husholdningen får en romsligere økonomi. Hver fjerde gårdsturistvert har investert over fem millioner kroner i reiselivs-virksomheten. Funn i rapporten viser at bønder som starter opp med gårdsturisme også øker jordbruksdriften. Det har en sammenheng med at bøndene som slutter i jobben utenfor gården, får mer tid til eksempelvis jordbruket.