Historisk arkiv

Eksotiske dyr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har i dag vedtatt ny forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr. I forskriften er det fastsatt en liste på 19 dyrearter i kategoriene slanger, øgler og skilpadder (reptiler), som nå er unntatt fra det generelle forbudet.

Listen er sammenfallende med Klima- og miljødepartementets liste over reptiler som det ikke vil kreves innførselstillatelse for etter naturmangfoldloven.

Forskriften gjøres gjeldende fra 15/8-2017.

Øgle.
Landbruks- og matdepartementet har i dag vedtatt ny forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr. Foto: Landbruks- og matdepartementet