Historisk arkiv

Regjeringen vil bygge matnasjonen Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Matnasjonen Norge er nå etablert som en politisk ramme for næringsutvikling og verdiskaping med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. De tre matministrene – landbruks- og matministeren, eldre- og folkehelseministeren og fiskeriministeren har tatt særskilt eierskap til saken. Det er gir matnasjonen Norge en tydelig og god forankring.

Kraftkar frå Tingvoll.
Kraftkar fra Tingvollost vant i 2016 World Cheese Awards. Tingvollost konkurrerte mot over 3000 oster fra 31 land. World Cheese Awards er verdens største ostekonkurranse som blir arrangert årlig av The Guild of Fine Foods. I november 2018 er Norge og Bergen vetskap for konkurransen. Foto: Hanne Stensvold

Dette er den felles visjonen for matnasjonen Norge som regjeringen utfordrer næringen og andre til å slutte seg til:

Til grunn for regjeringens beslutning ligger en forventning om at:

 • Det er et folkelig engasjement og interesse omkring vår mangfoldige matkultur, og for verdien av et sunt, næringsrikt og mangfoldig kosthold.
 • Matprodusenter og matindustrien bidrar til å støtte opp om norskproduserte produkter av høy kvalitet og forbrukerne sine ønsker og behov
 • Vi viser frem vår mangfoldige og flerkulturelle mat- og drikkekultur, og stimulerer til samspill mellom tradisjoner og nye impulser til glede for hele nasjonen.

Matnasjonen Norge er basert på:

 1. Stor tilgang på gode råvarer
 2. Bærekraftig ressursforvaltning og produksjon av mat
 3. Trygg og sunn mat
 4. God plante-, dyre- og fiskehelse
 5. God velferd hos landdyr og fisk
 6. Dokumenterbar kvalitet i hele matkjeden
 7. Hederlig omsetning av mat og forbrukerhensyn 
Norsk fenalår.
Norsk fenalår er en nasjonal matskatt og har en Beskyttet Geografisk Betegnelse i Norge og EUs beskyttelse for kopiering og etterlikning av produktet. Foto: Matmerk

Som ledd i oppfølgingen vil det bli utformet en handlingsplakat for matnasjonen Norge. Regjeringen vil utfordre hele matnæringa, organisasjoner og enkeltpersoner til å forplikte seg til innholdet i handlingsplakaten, slik at Norge kan bli en matnasjon i tråd med visjonen. Følgende overskrifter er foreslått for handlingsplakaten:

 • Norsk mat og drikke i offentlig sektor
 • Norsk mat og drikke i hverdagslivet
 • Tilgang til/produksjon av norsk mat og drikke
 • Kunnskap og kompetanse om norsk mat og drikke
 • Norsk mat og drikke i reiselivet
 • Norsk mat og drikke i kultursektoren

Under hver overskrift vil det komme konkrete oppfølgingspunkt som noen eller alle aktører kan forplikte seg til å følge opp. I denne fasen ønsker vi innspill på både overskrifter og oppfølgingspunkt under disse. 

Til seters på Utistuvollen Vingelen
Til seters med lokal mat på Utistuvollen Vingelen. I reiselivsstrategien som regjeringen la frem i fjor - "Opplevingar for ein kvar smak" sier at "Noreg skal vere ein internasjonalt anerkjend matnasjon med tydeleg lokal og regional identitet." Foto: Innovasjon Norge/CH - visitnorway.com

Landbruks- og matdepartementet vil i første omgang følge opp beslutningen som følger:

 1. Vi skal engasjere næringsdelegasjonen som fulgte statsråd Dale til mat- og landbruksmessen Internaionale Grüne Woche i Berlin i januar. De vil få tilsendt beslutningen og bli utfordret til å forplikte seg og sin organisasjon til innholdet og oppfølgingen. De vil også bli bedt om å bidra til handlingsplakaten som skal være den mer konkrete og handlingsorienterte delen av det politiske rammeverket.
 2. Vi vil, i samarbeid med andre involverte departement, komme tilbake med en invitasjon og utfordring til matnæringen i bredt for å engasjere seg og forplikte seg i oppfølgingen av matnasjonen Norge og handlingsplakaten.
 3. Domenet matnasjonennorge.no lanseres med dette og vil bli brukt som en plattform i den videre oppfølgingen.
 4. Statsråd Dale ønsker å engasjere alle de som bidro i innspillsrunden før jul. Følg med på LMDs Facebook-sider for mer informasjon om beslutningen og den videre oppfølgingen. Han ønsker å oppfordre enkeltpersoner og organisasjoner til å forplikte seg til oppfølging og til å komme med innspill til handlingsplakaten.
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og Næringslivsdelegasjonen
"Hvordan kan vi bygge matnasjonen Norge" var tema da Næringslivsdelegasjonen og statsråd Dale møttes til dialogseminar under Grüne Woche i Berlin i januar. Foto: Vidar Alfarnes

Vi vil gjenåpne e-postadressen matnasjonennorge@lmd.dep.no som en kanal for bredt engasjement i oppfølgingen.