Historisk arkiv

Det Norske Måltid – et nasjonalt omdømmearrangement for norsk mat og drikke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I årets jordbruksavtale ble avtalepartene enige om at Det Norske Måltid skal være et nasjonalt omdømmearrangement på matområdet på linje med Grüne Woche og Matstreif, og at støtteandelen til prosjektet skal økes. Påmeldingen til årets konkurranse pågår nå for fullt. Fristen for å melde seg på er 20. august.

Det Norske Måltid (DNM) leter etter det ypperste innen norsk mat og drikke, og har etablert seg som en av matbransjens viktigste og mest prestisjefylte prisutdelinger. Siden 2008 har DNM jobbet for å posisjonere norsk mat, med mål om å bidra til næringsutvikling gjennom å øke etterspørselen, skape stolthet og styrke omdømmet for norsk matproduksjon.

Deltakelse i DNM kan ha stor betydning fordi det bidrar til økt vekst, kompetansebygging og synliggjøring av norske mat- og drikkeprodusenter. I tillegg kan det hjelpe til med å gjøreproduktene deres tilgjengelig og kjent for flere forbrukere. Dette er med å styrke primærnæringene og foredlingsbedriftene innen norsk matproduksjon.

Kokker i aksjon på Det Norske Måltid 2018.
Det Norske Måltid leter etter det ypperste innen norsk mat og drikke, og har etablert seg som en av matbransjens viktigste og mest prestisjefylte prisutdelinger. Foto: Bitmap/Det Norske Måltid

Matnasjonen Norge

DNM er nå inne i sin tolvte sesong. Konkurransen har aktiviteter gjennom store deler av året og delfinalene for de ulike kategoriene arrangeres i ulike deler av landet. DNM har et potensial for å bli et viktig ledd i å bygge og synliggjøre Matnasjonen Norge. Konkurransen har de siste årene fått utviklingsstøtte fra omdømmemidlene i Utviklingsprogrammet. Innovasjon Norge har forvaltningsansvaret for Utviklingsprogrammet og har satt i gang arbeidet med å innlemme Det Norske Måltid eksplisitt i det nasjonale omdømmearbeidet for mat og drikke.

Påmeldingen til årets konkurranse pågår nå for fullt. Fristen for å melde seg på er 20. august.

I 2019 vil konkurransen bestå av en innledende første juryering, deretter fire delfinaler i løpet av september. Resultatet av dette vil være 39 finalister fordelt på 13 kategorier. Nytt av året er en egen kategori for alkoholfri drikke, som har fått navnet «Årets drikk». 

Finalen i årets konkurranse vil finne sted i Stavanger 10. januar 2020.

Kategoriene er som følger:

 • Årets grønne
 • Årets grønne foredlet
 • Årets bakst
 • Årets ost
 • Årets meieriprodukt
 • Årets kjøtt
 • Årets kjøtt foredlet
 • Årets sjømat
 • Årets sjømat foredlet
 • Årets drikk
 • Årets sider
 • Årets øl
 • Årets godbit

Andre priser i Sesong 12-2019

Det Norske Måltids hederspris
Det Norske Måltids Hederspris tildeles en person, et firma eller en organisasjon som har hatt særlig betydning for norsk matkultur. Prisen ble delt ut for første gang i 2011 og gikk til Ingrid Espelid Hovig. I 2012 gikk prisen til Halvor Heuch, i 2013 til Arne Brimi, i 2014 til Bodil Nordjore, i 2015 til Astri Riddervold, i 2016 til Wenche Andersen, i 2017 til Morten Schakenda, og i 2018 til Stiftelsen Bondens marked Norge.