Historisk arkiv

Morgendagens landbruk er digitalt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Hos NIBIO er forskerne i full gang med å introduserer landbruket i inn- og utland for digitale tjenester og plattformer for kunnskapsutveksling. Digitaliseringen kan bidra til økt matsikkerhet og et mer effektivt og bærekraftig landbruk verden over.

Vi blir stadig flere, og innen 2050 anslås det at verdens befolkning vil ligge på 9,8 milliarder mennesker. Befolkningsvekst i kombinasjon med klimaendringer gjør at vi er nødt til å dyrke mer mat med bruk av mindre ressurser som vann, areal og energi.

Både i Norge og internasjonalt fører klimaendringene til stadig vanskeligere produksjonsforhold, blant annet gjennom heftigere og lengre flom- og tørkeepisoder. IKT og andre digitale hjelpemidler sørger for at aktører i landbruket, deriblant bønder og skogforvaltere, får nødvendig informasjon til rett tid. Teknologi som gir bønder mulighet til å forutse og forstå hva plantene deres trenger under ulike klimatiske forhold, kan gi redusert produksjonstap med dertil større avlinger, være mindre ressurskrevende og bidra til å minke negative miljøbelastninger.

Drone.
I prosjektet Remote Sensing som ble ledet av Marit Jørgensen fra NIBIO, undersøkte forskerne hvordan droner med hyperspektrale kamera kan brukes for å kartlegge grasavlinger på rotnivå – og det før høsting. Foto: Morten Günther/NIBIO