Historisk arkiv

Landbruks- og matdepartementet har holdt innspillsmøte til gjennomgang av hundeloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Forvaltningsansvaret for Lov om hundehold (hundeloven) ble i statsråd den 1. mars overført fra Justisdepartementet til Landbruks- og matdepartementet. Landbruks- og matdepartementet vil nå starte opp arbeidet med gjennomgang av loven i henhold til anmodningsvedtak fra Stortinget.

Utforming av regelverket for hundehold har betydning både for hundeeiere og andre. Det er anslått at det er om lag 560.000 hunder i Norge. Hundeloven har et klart sikkerhetsmessig aspekt som det er viktig at blir ivaretatt. Samtidig har oppmerksomheten om hunders og hundeeiers rettsvern økt. Stortinget har bedt om at det blir gjort en gjennomgang av hundeloven som trådte i kraft i 2004.

Som et ledd i gjennomgangen av hundeloven, inviterte Landbruks- og matdepartementet til et innspillsmøte om hundeloven og eventuelle utfordringer knyttet til forvaltningen av loven. 

Det var stor interesse og  representanter fra flere organisasjoner stilte. På møte ble det holdt innlegg av representanter fra følgende organisasjoner:

 • Norsk Kennel Klubb (NKK)
 • Norsk Sau og Geit
 • Den Norske Veterinærforening
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • NOAH – for dyrs rettigheter
 • Dyrebeskyttelsen Norge
 • Vekterhundetjenesten
 • Foreningen Norske Etologer

Det er fortsatt anlednging til å sende inn skriftlig innspill til postmottak@lmd.dep.no innen 20. desember 2019.

Innspillstemaer: 

 • Sikringsregler generelt (kapittel 2)
 • Kommunenes forskriftshjemler (kapittel 2 og 4)
 • Lovens virkemidler (kapittel 3, 5, 6 og 7)

Spesielt om:

 • Forskriftshjemmel for raseforbud i § 19
 • Forbud mot angreps- og bitetrening §§ 19 og 20
 • Øvrige merknader