Historisk arkiv

Nyheter

Risikoavlastning for grøntprodusentene ved mangel på arbeidskraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten har i dag blitt enige om utformingen av utvidelsen av avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Formålet med utvidelsen er å skape trygghet for produsentene slik at de setter i gang med planlagt produksjon.

Utvidelsen gjør at det kan gis erstatning for uhøstede volum av frukt, bær, grønnsaker og poteter dersom det kan dokumenteres at foretaket ikke har kunnet høste avling som følge av mangel på arbeidskraft forårsaket av koronaepidemien. Partene er enige om å heve den maksimale utbetalingen til 2 mill. kroner og inkludere veksthusproduksjoner som benytter manuell høsting. Ordningen gjelder for innhøstingssesongen 2020. 

– Endringen i avlingsskadeordningen som partene nå er enige om, skaper trygghet for bøndene som produserer frukt, bær, grønnsaker og poteter. Det er viktig at den planlagte produksjonen igangsettes for å sikre det norske markedet gode, norske produkter fremover, sier Landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Landbruks- og matdepartementet vil gjøre endringer i Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon neste uke. Landbruksdirektoratet vil sende på høring endringer i Forskrift om erstatning ved klimabetingede mv. skader i plante- og honningproduksjon og sende ut rundskriv om ordningen i løpet av kort tid.

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten har i dag også blitt enige om endringer i jordbruksavtalens bestemmelser om veterinære reiser slik at tilskuddstaket for andre kostnader per reise økes i tilfeller der det er nødvendig å bruke beredskapsfartøy og dette medfører ekstraordinære kostnader pga. koronaepidemien.