Historisk arkiv

Åpnes for gratis deltagelse på Bondens marked og salgsmesser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Etter innspill fra Norges Bondelag åpnes det nå opp for gratis deltagelse på Bondens marked og salgsmesser for lokalmat for å stimulere til økt salg.

Mange som driver med tilleggsnæringer i landbruket, bl.a. lokalmat og reiseliv har opplevd stor omsetningssvikt under korona-krisen. For å stimulere til mer direktesalg vil nå landbruks- og matdepartementet be Innovasjon Norge om å åpne for at Bondens marked og andre salgsmesser for lokalmat kan søke Innovasjon Norge og Utviklings­programmet om støtte for å dekke deltagerkostnader. Dette kan gi produsentene mulighet til å delta på messer gratis eller til redusert pris.

Salgsbod på bondens marked.
Det åpnes nå opp for gratis deltagelse på Bondens marked og salgsmesser for lokalmat for å stimulere til økt salg. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Andre koronatiltak

Dette kommer i tillegg til andre iverksatt tiltak for å avhjelpe situasjonen for denne målgruppen. Innenfor Utviklings­programmet og Inves­terings- og bedriftsutviklingsordningen (IBU-ordningen) er det gjort justeringer som er tilpasset tilleggsnæringene i landbruket. Dette omfatter:

  • Avdragsutsettelse på lån for de som har lån gjennom Innovasjon Norge
  • Mulighet for økt tilskuddsandel (for de som søker bedriftsutviklingsstøtte over IBU-ordningen)
  • Økt fleksibilitet innenfor Utviklingsprogrammet for å møte utfordringene som følge av Covid-19
  • Opprettholdelse av støtten til regionale matfestivaler, selv om disse ikke kan gjennomføres på vanlig vis i år

Landbruks- og matdepartementet har videre gjort justeringer i annet regelverk som også kommer disse næringene til gode. Departementet har justert forskriften om kvote­ordningen for melk slik at lokalforedlingsforetak etter gitte forutsetninger skal kunne levere ku- og geitemelk til TINE uten å bli ilagt overproduksjonsavgift.

Kommunale nærings­fond

Regjeringen har avsatt 600 millioner kroner til kommunale nærings­fond for å støtte lokalt næringsliv i distriktskommuner. Midlene kan bl.a. nyttes til direkte bedriftsstøtte og tilretteleggende støtte. Kommunene skal bevilge penger til tiltak som de mener er særlig viktige for å motvirke de negative virkningene av Covid-19. Midlene vil bl.a. være viktige for små reiselivskommuner i distriktene. Midlene vil på denne måten også være aktuelle for tilleggsnæringene i landbruket.