Historisk arkiv

Ny midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt en ny midlertidig forskrift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket i 2020. Tilskuddsordningen skal avhjelpe negative konsekvenser i skogbruket som følge av utbruddet av Covid-19 ved å bidra til at skogeiere i økt grad sysselsetter skogsentreprenører med helmekanisk driftsutstyr eller taubane.

– Koronasituasjonen påvirker skogbruket negativt fremdeles. Det er stor usikkerhet i markedet for tømmer og treprodukter. Tømmerprisene synker og mange skogsentreprenører må redusere eller innstille hogsten rundt om i landet. Det er derfor viktig at vi nå fastsetter denne forskriften slik at skogeiere får et ekstra insitament til å holde hjulene i gang hos skogsentreprenører der det er avsetning for virket som produseres, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Fylkesmannen kan etter denne forskriften gi tilskudd til helmekanisert tynning og andre helmekaniserte skogsdrifter med høye driftskostnader samt taubanedrift som er påbegynt 12. mai 2020 eller senere. Tiltakene skal være skogfaglig forsvarlige. Samtidig skal viktige miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen ivaretas.

Forskriften trer i kraft straks. Midlene (50 mill. kroner) til denne ordningen er foreslått i revidert nasjonalbudsjett 2020. Foreløpig dato for behandling i Stortinget er 19. juni 2020.

Lassbærer i hogstfelt.
Lassbærer i hogstfelt. Foto: Steinar Johnsen/Statskog