Midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 9. juni 2020 med hjemmel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 19.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov