Historisk arkiv

Høringsforslag - Midlertidig forskrift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

For å avhjelpe negative konsekvenser i skogbruket som følge av Covid-19 og bidra til å opprettholde hogstaktivitet i 2020, sender Landbruks- og matdepartementet forslag til ny midlertidig forskrift på begrenset høring.

Høringsfristen settes til 2. juni 2020 kl. 15:00, jf. utredningsinstruksen punkt 1-4.